Doofheid kry my nie onder nie- Rentia Meyer, 15

 

‘Doofheid hoef jou nie onder te kry nie ’

 

  • Die Burger
  • 7 Aug 2017
  • Suzaan P otgieter

Foto: STEPHAN MEYER

RentiaMarié Meyer

‘‘

’NDowe leerling aan die Hoër Meisieskool Bloemhof in Stellenbosch het pas teruggekeer van Amerika nadat sy die Michigan State University in Lansing, Michigan, toegespreek het.

“Dit was ’n fantastiese ervaring en só lekker om my storie met ander te kan deel,” vertel Rentia-Marié Meyer (15).

Sy het mense by dié universiteit se departement oudiologie en spraakstudie toegespreek oor haar ervaring met bioniese ore.

“Ek wil vir die mense meer oor die dowewêreld en ons kultuur vertel, want ons almal is nie dieselfde nie. Ek kan byvoorbeeld hoor en glad nie ge- baretaal praat nie, terwyl daar weer ander is wat net deur middel van gebaretaal kan kommunikeer. Ons kulture verskil baie en nie almal verstaan dit nie.”

Dokters het op sewe maande besef Rentia is doof. Daarna het sy net voor haar tweede verjaardag haar eerste kogleêre inplanting gekry. Met dié inplanting word vibrasies omgeskakel in elektriese impulse wat na haar brein gestuur word en haar só in staat stel om te hoor.

“Dit was regtig nie maklik nie,” sê sy. “Ek moes baie hard werk, want ek kon aanvanklik glad nie praat nie. Terwyl die ander kinders in die park gespeel het, moes ek woorde en klanke leer.”

Haar brein moes ook leer hoe om die vibrasies in klanke oor te sit. Sy “hoor” immers met haar brein en nie met haar ore nie.

Danksy baie ondersteuning van haar familie en harde werk, kon sy egter sonder probleme skool toe gaan.

“Hoe ouer ek word, raak dit egter moeiliker. Mense dink ek het minder hulp en ondersteuning nodig omdat ek nou groot is,” sê Rentia.

“Maar ek weet ek is verskriklik bevoorreg.

“Ek droom daarvan o meendag’ n motiveringspreker te word om vir mense te leer dat niks, nie eens doofheid, jou kan onderkry nie.”

Ek w eet ek is verskriklik be voorreg.